LOGO KASTAMONU
YIL 2018

Kastamonu ili için hazırlanmış kültür başkenti logo çalışmasıdır.

>